7 stappen naar meer rust bij autisme

Ik wilde meer te weten komen over hoog functionerend autisme bij vrouwen en leren omgaan met de overprikkeling. Doordat mijn dochter de diagnose ASS kreeg, kwam ik voorzichtig tot de conclusie dat ik bij mezelf veel kenmerken van ASS herkende. Ik wist op dat moment niet goed wat ik daarmee moest. Verder realiseerde ik me dat ik vaak overprikkeld was en dat er met name op het werk weinig sprake was van een goede balans.

Ik schrok eerst wel wat van het bedrag van de coaching. Voor mij was het fijn dat mijn werkgever de helft heeft meebetaald. Tegelijk vind ik dat het elke cent waard is geweest!

Voor mij was het fijn dat de coaching online kon. Het waren open en prettige gesprekken. Elk gesprek was voor mij zinvol en de opbouw van het programma sloot steeds goed aan bij mijn eigen ontwikkeling. Martine is een rustig persoon met een open houding en prettig in de omgang. Fijn dat ze naast de cliënt gaat staan. Er is sprake van gelijkwaardigheid. Ze maakt gebruik van een ondersteunende houding en speelt goed in op waar de cliënt in het proces zit.

Door de coaching ben ik nu meer in staat de regie over mijn dagelijks leven te nemen in plaats van te ondergaan wat er allemaal op me af komt.

Wat het me vooral gebracht heeft is de herkenning en de erkenning van mezelf over functioneren met ASS. Het herkennen van de stresssignalen en de verschillende stressniveaus. En de tools om preventief het stresslevel lager te houden of weten wat ik kan doen als ik hoog in de stress zit.

Vrouw, zorgcoördinator basisschool

Betere relaties

Mijn man Nico heeft autisme en ik liep thuis tegen zijn gedrag aan. Ik begreep niet hoe hij dacht. Ik wilde graag een meer leefbare situatie. En inzicht in wat voor Nico haalbaar is om te veranderen en wat ik kon doen om beter met hem om te gaan.

Dankzij de coaching heb ik meer duidelijkheid in wat ik kan vragen van Nico. Ik ben rustiger. Door de gesprekken is er meer openheid van Nico, hij is bereid mee te werken waar ik vaak dacht dat hij dat niet kon. Er is nu meer rust en duidelijkheid. Ik heb mezelf in mijn relatie teruggevonden.
Martine heeft veel kennis over autisme en dat gaf mij duidelijkheid. Ze had snel door hoe wij in elkaar steken en met elkaar omgaan.
Ik vond de gesprekken prettig en duidelijk in een rustige omgeving. Nico vond het krijgen van een kop koffie heel fijn. ?

Janneke de Rijke, 55 jaar

Oriëntatie op mogelijke passende banen

Ik had heel veel vage ideeën over wat ik voor andere baan wilde, maar had geen goede structuur om de plussen en minnen op een rij te zetten. Ik wilde graag een meer gestructureerd afwegingskader.

Door de coaching heb ik nu een duidelijke richting waarin ik denk m.b.t. een mogelijke nieuwe baan. Mijn gedachten daarover springen niet meer continu van de ene naar de andere kant. Ik heb nu bovendien een helder afwegingskader, dat ik op elke vacature kan toepassen, zodat ik kan beoordelen in hoeverre de vacature voldoet aan mijn wensen en behoeften.

Ik heb Martine ervaren als een warm persoon die goed luistert en snel doorheeft wat iemand belangrijk vindt.

‘Koen’, dertiger, ICT-specialist bij de overheid

Coaching op maat

Marco is de coaching gestart tegelijkertijd met re-integreren na periode van verzuim. Doel van de coaching was met name duurzaam terugkeren in de eigen functie door inzicht en handvatten te krijgen zodat de situaties die voor de medewerker voor belemmering in het werk zorgen zo veel mogelijk worden weggenomen. We wilden graag dat Marco zelfredzaam werd in situaties die voor hem tot belemmering/blokkades zorgen in de werkzaamheden. De grootste positieve verandering is dat Marco zelf meer inzicht en handvatten heeft om actief in te spelen op de problemen die hij ondervond. Dit uitte zich snel door een merkbaar betere communicatie en uiteindelijk volledige werkhervatting met het vertrouwen in duurzaamheid.

Marco is zelf positief over het traject. Werkgever (Afdeling HRM en leidinggevende) is positief over het resultaat en waardeert het betrokken worden in het proces (tussentijds en in een evaluatiegesprek) in het bijzonder.”

Inzicht in stress bij autisme

Door de vaststelling dat ik waarschijnlijk autisme had, voelde het alsof mijn leven was ‘verwoest’. Daardoor liep ik tegen meerdere problemen op. Het meest lastige was de onbekende wereld van autisme. Ik wilde meer duidelijkheid krijgen in wat autisme is en wat het voor mij betekent. Vanuit daar hoopte ik verder te kunnen en te weten wat ik voor mezelf moest veranderen.
Door het coachingstraject weet ik wat autisme in mijn leven inhoud en heb ik meer rust gekregen. Ik weet nu waar mijn uitdagingen liggen. Ik herken mijn stress signalen. Ik heb weer een gewoon leven. Ik kan weer alles aan zolang ik goed op de signalen let die mijn lichaam mij geeft.
Ik heb de coachingsgesprekken als prettig, leerzaam en informatief ervaren. Martine heeft veel kennis en ervaring over/met autisme. Ze is vriendelijk, toegankelijk, open en empatisch. Bovendien kan ze goed ingaan op situaties die zich voordoen.
‘Laura’