Werknemer met autisme

Waar kunnen werkgevers medewerkers met autisme mee ondersteunen?

Deze vraag krijg ik regelmatig. In mijn jarenlange loopbaan als jobcoach ben ik bij veel bedrijven geweest en heb ik medewerkers met autisme in uitéénlopende functies gecoacht.
De meeste werkgevers zijn op zoek naar handvatten hoe ze hun medewerker zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen.
Nu is dat natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, het is vooral belangrijk dit aan de persoon zelf te vragen. Maar er is wel degelijk een rode draad te zien waar de meeste medewerkers met autisme bij gebaat zijn.
Voor de leesbaarheid heb ik het over hij/hem/zijn, maar het gaat natuurlijk ook over zij/haar.

 

Werkomgeving

Door de verhoogde prikkelgevoeligheid vinden de meeste werknemers met autisme het fijn om het grootste deel van de tijd te kunnen werken in een rustige omgeving.
Sinds corona is het thuiswerken ontdekt. Als de omstandigheden daar goed zijn kan dit een fijne werkplek zijn met minder prikkels dan op kantoor.
En als er op kantoor gewerkt wordt, geeft een aparte kamer minder prikkels dan een kantoortuin. Maar veel mensen met autisme geven ook aan dat ze niet ergens achteraf ‘opgesloten’ willen zitten. Ze willen wel het gevoel houden bij het team betrokken te zijn.
Ruimte krijgen om zelf de verhouding thuis/op kantoor werken in te mogen delen geeft veel rust.
Als een medewerker kan werken op een voor hem prettige plek, komen zijn kwaliteiten meer naar boven en kan het zomaar zijn dat er meer werk verzet wordt.

 

Duidelijkheid in taken

Veel medewerkers met autisme hebben moeite met het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Ze vinden het lastig te zien welke taken binnen hun functie prioriteit hebben.
Het kan enorm helpen als een medewerker een vast aanspreekpunt/buddy heeft waarmee hij het lopende werk kan doornemen en prioriteiten kan bepalen. Dit voorkomt dat een medewerker te lang blijft piekeren over werk. Of dat hij vastloopt omdat hij niet weet hoe hij verder moet.

 

Autismevriendelijk communiceren

Om te begrijpen hoe je autismevriendelijk kunt communiceren is het belangrijk om te weten dat de informatieverwerking bij mensen met autisme anders verloopt. Iemand met autisme kan bijvoorbeeld heel direct reageren, wat op anderen soms bot overkomt. Dit wordt zelden zo bedoeld. Hierdoor kan er onbedoeld ruis ontstaan in contact met anderen. Een open houding waarbij samen onderzocht wordt waardoor de ruis ontstaan is, is dan helpend. En geeft de werknemer met autisme een veilig gevoel.
Wat kan een leidinggevende doen?

  • Concrete en directe communicatie, niet alle medewerkers herkennen subtiele signalen en lichaamstaal.
  • Expliciet checken of alles duidelijk is dit en af en toe blijven checken.
  • Concreet maken wat er wél wordt verwacht.

 

Sommige taken zijn lastig

Binnen een functie zijn natuurlijk meerdere taken. Vaak is de medewerker met autisme goed in zijn vak. Hij heeft veel kennis en werkt nauwkeurig. De communicatie kan lastiger zijn. Goed communiceren kost de medewerker enorm veel energie.
Voorbeelden van mogelijke oplossingen:

  • Een andere collega neemt in eerste instantie de telefoon op.
  • Een andere collega neemt het klantencontact over.
  • De mailbox op vaste tijden lezen.
  • Een betere afwisseling tussen taken die veel energie kosten en taken die de medewerker als minder belastend ervaart.

Hoe autisme tot uiting komt verschilt per medewerker en per moment. Het wordt mede bepaald door de eigenschappen van de organisatie en het werk dat iemand doet. Hoe meer maatwerk geleverd kan worden, hoe beter de medewerker kan functioneren.

Ik hoop dat je met deze tips meer handvatten hebt. Mocht je behoefte hebben aan meer maatwerk, neem dan contact met me op.