Coaching op maat

Marco is de coaching gestart tegelijkertijd met re-integreren na periode van verzuim. Doel van de coaching was met name duurzaam terugkeren in de eigen functie door inzicht en handvatten te krijgen zodat de situaties die voor de medewerker voor belemmering in het werk zorgen zo veel mogelijk worden weggenomen. We wilden graag dat Marco zelfredzaam werd in situaties die voor hem tot belemmering/blokkades zorgen in de werkzaamheden. De grootste positieve verandering is dat Marco zelf meer inzicht en handvatten heeft om actief in te spelen op de problemen die hij ondervond. Dit uitte zich snel door een merkbaar betere communicatie en uiteindelijk volledige werkhervatting met het vertrouwen in duurzaamheid.

Marco is zelf positief over het traject. Werkgever (Afdeling HRM en leidinggevende) is positief over het resultaat en waardeert het betrokken worden in het proces (tussentijds en in een evaluatiegesprek) in het bijzonder.”