Diagnose autisme en dan?

Denkbeelden over autisme
In het dagelijks leven kun je mensen tegenkomen die stereotype of ouderwetse ideeën over autisme hebben. Bijvoorbeeld omdat ze het ooit zo begrepen hebben en sinds die tijd geen nieuwe informatie zijn tegengekomen.

Voorbeelden van achterhaalde, stereotype denkbeelden
zijn:

  • iemand met autisme kijkt je nooit aan;
  •  iemand met autisme heeft altijd een duidelijke planning nodig;
  • iemand met autisme kan zich niet inleven in een ander.

Je kunt hier rekening mee houden in je keuze om mensen wel of niet te vertellen over je autisme.
Professionals kunnen uitgaan van verklaringsmodellen of visies op ondersteuning die niet goed bij jou passen. Het is belangrijk dat ondersteuning voldoende aansluit bij hoe jij jouw autisme ziet en hoe jij benaderd en geholpen wil worden.

Denkbeelden over de samenleving
De manier waarop anderen met jou omgaan wordt ook bepaald door hun bewuste of onbewuste kijk op de samenleving.
Een veelvoorkomende gedachte is dat iedereen zich zoveel mogelijk moet aanpassen aan sociale- en gedragsnormen.
Een andere gedachte is dat de samenleving meer ruimte moet geven voor verschillende soorten gedrag en verschillende manieren om met elkaar om te gaan. We willen naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan participeren op zijn eigen wijze; het zogenaamd ‘sociaal model’. Dit is vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Wil jij je aanpassen aan je omgeving of verwacht je dat je omgeving zich ook aan jou aanpast? Door hier zelf over na te denken, herken je sneller of een benadering of behandeling bij jou past.

Lees hier verder