Autisme en werk

Autisme en ICT
Je zult het vast wel herkennen, als je vertelt dat je autisme hebt, komt al snel de vraag: “werk je in de ICT?”
Er leeft een hardnekkig beeld in de maatschappij dat de meeste mensen met autisme in de ICT werken.

Ook mensen met autisme werken in uiteenlopende beroepen. Ik krijg vaak de vraag welke beroepen dat zijn. Mensen willen zich een beeld vormen van wat de mogelijkheden zijn.
Er is een grote diversiteit in beroepen waar mensen met autisme in werken. Er is veel mogelijk (als je de juiste opleiding hebt) als er aandacht is voor je kwaliteiten en rekening gehouden kan worden met je beperkingen. Een werkgever moet dus wel bereid zijn met je mee te denken hoe jouw kwaliteiten het beste tot hun recht komen.

Diversiteit
Om jullie een beeld te geven van de diversiteit van beroepen waarin mensen met autisme werkzaam zijn, zet ik in deze nieuwsbrief de beroepen van de mensen die ik momenteel coach.
Daarbij wil ik wel aangeven dat ik me in mijn praktijk voornamelijk richt op werkende hoger opgeleide mensen met autisme. En dat is terug te zien in de functies die genoemd worden. Het is dus absoluut geen realistisch beeld van de arbeidsmarktpositie van alle mensen met autisme. Sterker nog, cijfers geven aan dat zo’n 30% van de mensen met autisme een betaalde baan hebben.

Beroepen uit mijn praktijk

administratief medewerker onderhoudsmedewerker golfbaan
boekhouder opsporing specialist politie
controller product specialist
developer project manager
docent sales engeneer
hovenier sportconsulent
hr adviseur strategisch beleidsmedewerker
jobcoach tester
juridisch medewerker zorgcoordinator school
mediathecaris

Uniek
Zoals jullie zien een heel divers beeld.
De ene persoon met autisme is de andere niet. De diversiteit is groot en daarmee ook de beroepen waarin gewerkt wordt. Er wordt niet voor niets gesproken over het spectrum bij Autisme Spectrum Stoornis. Bij iedereen uit het autisme zich anders. En ook ieders interesses zijn verschillend.
Er is niet één bepaald soort werk dat bij je past als je autisme hebt. Iedereen heeft unieke interesses, kwaliteiten en aandachtspunten, net als mensen zonder autisme. Belangrijk om die voor jezelf scherp te hebben.
En natuurlijk is er wel een rode draad te ontdekken. Zo zijn veelvoorkomende kwaliteiten bij mensen met autisme een sterk analystisch denkvermogen, loyaliteit en detailgerichtheid. Maar je zou mensen te kort doen door je alleen daar op te focussen.

Onder je niveau werken
Het komt regelmatig voor dat mensen niet op het niveau kunnen werken waarvoor ze zijn opgeleid. Dit bijvoorbeeld omdat de sociale eisen hoog zijn of omdat ze een te hoge werkdruk ervaren door een detailgerichtheid.
Vaak worden de medewerkers zeer gewaardeerd voor hun kennis, betrouwbaarheid en loyaliteit. Maar het kost ze heel veel energie en moeite om alle ballen in de lucht te houden. Het kan dan fijn zijn een stapje terug te doen, om meer tijd en energie over te houden voor andere zaken, zoals familie, vrienden en hobby’s. Zo’n stap zetten vraagt wel moed, in een maatschappij die erg gericht is op cariere maken.

En jij?
Ik ben benieuwd naar jullie:
In welke functie werk jij?
Ervaar je die functie als passend?
Werk je op je opleidingsniveau of daaronder?

lees de rest van de nieuwsbrief hier