Stress oorzaken door autisme


In de vorige nieuwsbrief heb ik het gehad over de stress signalen. Welke signalen merk je bij jezelf op als je stress oploopt? Heb je er de afgelopen weken meer zicht op gekregen?
Signaleren dat je stress hebt is één, er iets tegen doen is twee. Daarvoor zul je helder moeten krijgen wat je stress oorzaken cq stress bronnen zijn.
Op internet kun je veel lezen over stress en wat je kunt doen om het te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld over stress omdat je te hard gewerkt hebt en geen tijd voor ontspanning hebt genomen. Bij de algemene uitleg over stress oorzaken wordt geen rekening gehouden met autisme.

Autisme en stress oorzaken


Als je autisme hebt, heb je niet alleen te maken met ‘gewone’ stress. Door typische kenmerken van autisme , zoals een andere manier van informatieverwerking en prikkelgevoeligheid, zijn er veel meer situaties die stress veroorzaken. Marja Boxhoorn benoemt ze ook in haar boek ‘meer rust en minder stress bij autisme’:

Stressbronnen door de andere manier van informatieverwerking


Je begrijpt niet direct wat er bedoeld wordt;
Je krijgt geen of weinig tijd om informatie tot je te nemen;
In een staat van overprikkeling toch iets moeten gaan doen.

Stressbronnen door gebrek aan centrale coherentie


lees verder