Handige links

  • Wat is autisme?
  • De Normaalste Zaak: Een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
  • Samen Sterk zonder Stigma: Richt zich op werkgevers en werknemers en wil het taboe op psychische aandoeningen op de werkvloer doorbreken.
  • Als u werkgever bent, kunt u voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp bepaalt u of dat kan en hoe hoog uw voordeel is.
  • Tips voor werkgevers van mensen met autisme.
  • Hoe kun je als werkgever een prettige werkomgeving creëren voor iedereen, inclusief mensen met autisme? Klik hier.
  • Checklist voor werkgevers: Met deze checklist kunt u nagaan of uw organisatie ook open staat voor werknemers met onzichtbare beperkingen, waarbij autisme als graadmeter wordt genomen.
  • Autisme ambassades
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) – Autisme en werk: Geeft informatie over autisme en werk. Voor werkgevers en werknemers.
  • In opdracht van de NVA doorzocht Dr. Jeanet Landsman van de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMC Groningen zeven recente Nederlandse onderzoeken op succesfactoren en tips voor werken met autisme.